Beweging in netwerken door Commercial Dating?

Defrienden zou helemaal hip gaan worden in 2009, maar vooralsnog lijken social networks alleen maar meer in de aandacht te staan. Er zijn echter wel punten aan te wijzen waarop er toch veranderingen gaande zijn en dan is met name de business to business kant opmerkelijk. We kenden natuurlijk al LinkedIn, maar in de toekomst zullen we nog veel specifiekere initiatieven tegenkomen om via social media professionele contacten te leggen. In plaats van defrienden zou refrienden wel eens de hype van de komende, zeg 12 maanden kunnen worden. Eén van de nieuwe stromen die kan gaan zorgen voor verandering is de vraag naar “Commercial Dating”.

Uiteraard hebben we het hier niet over een “man zoekt vrouw” service, maar we spreken wel van dating vanwege de overeenkomst met een klassiek  “dating model”. Er is hier op bijgespijkerd al meerdere malen op gewezen dat contacten leggen via social networks een kwestie van “doen” is. Bezwaren als dat het veel tijd zou kosten, niet zou werken of veel te inefficiënt is kunnen op allerlei manieren weerlegd worden. Toch lijkt er de behoefte te ontstaan aan iets als mediators in dit “sociale landschap”.

En omdat we het graag zo vertellen als het is; er is gewoon ouderwets te behoefte aan iemand die de mensen met elkaar in contact brengt. Om de link met dating te leggen: die goede vriend die zich ineens realiseert dat die meid wel erg goed bij je past. Of wat ouderwetser: een gezellig feest waar iedereen kort de kans krijgt met elkaar te dansen om elkaar te leren kennen. Inderdaad: het aloude netwerken zal (ik zou bijna zeggen, vanzelfsprekend) zijn invloed niet verliezen bij de verdere opkomst van social networks.

Dit “commercial dating”, het contacten leggen tussen geschikte partners, zal zich waarschijnlijk op twee niveaus gaan afspelen; online in de geijkte social networks en buiten deze networks om, hetzij online hetzij offline.

Om met de eerste te beginnen, dit kan heel simpel zijn, en zal de meest spontane versie van het “dating” vormen. Een microblogdienst als Twitter is hier overigens uitermate geschikt voor. Wanneer iemand kenbaar maakt dat hij of zij op zoek is naar een service, of een product dan zal een commercial dating pad gelegd worden wanneer er in de directe contacten niemand is die hier op in kan gaan. In zo’n geval zal veelal spontaan hulp geboden worden in de zin van “nou dan moet je die eens spreken”.

De tweede vorm is wellicht interessanter omdat deze de vorm van de netwerken daadwerkelijk veranderd; ze trekt het commercial dating proces buiten de geijkte netwerken. Nu is dit iets waar veel op neer wordt gekeken, juist omdat het de communicatie achter de gesloten deuren van een online dan wel offline congres trekt, maar het kan wel degelijk vrij efficiënt tot directe waardevolle contacten leiden. 

De organsator in de tweede vorm van dit proces, degene die de mensen bij elkaar brengt, kent in het ideale geval alle deelnemers. Of het nu een offline of online netwerk “borrel” is,  de organiserende partij kent de wensen van de aanwezigen en weet ook wat de anderen te bieden hebben. We kunnen zelfs nog een stap verdergaan en ons een proces voorstellen waarbij bijeenkomsten worden georganiseerd om één bepaalde bedrijfstak aan nieuwe contacten te helpen.

Toegegeven; het “oude jongens krentenbrood” gevoel ligt op de loer, maar ik denk zeker dat er een niche is voor dit soort contacten leggen, zeker omdat je direct in contact komt met waardevolle leads. Ik denk dat we dan ook zowel offline en online gaan zien dat in aanvulling op de social networks kleinere bijeenkomsten worden georganiseerd waar mensen met een gezamenlijk doel in een relatief kleine “pool” snel contacten kunnen leggen. Wanneer deze nieuwe sterke contacten gemaakt zijn zullen zij hun invloed hebben op de contacten buiten de groep en nieuwe patronen in contacten toevoegen aan de (online) social networks. Vandaar de titel van dit stuk; commercial dating kan door haar vorm van contacten leggen de contacten in social networks zoals LinkedIn, twitter of facebook af en toe een beetje opschudden. Zo kan uiteindelijk ook de stroom aan contacten hier aangevuld worden met nieuwe mogelijkheden die ineens zichtbaar worden.

Dit artikel verscheen eerder op Bijgespijkerd.nl »