De inwoners van Oranje hebben gelijk: Het is ‘de cultuur’, stupid!

“Waarom stemmen mensen op een ‘rechtse’ partij, terwijl je op basis van hun sociaal-economische status zou verwachten dat ze ‘links’ zouden stemmen?”, het is een van de vragen die sociologen bezighoudt als ze kijken naar stemvoorkeur. Het antwoord is tweeledig, niet alleen zijn sommige partijen misschien niet zo ‘rechts’, maar belangrijker: het onderscheid is niet zo eendimensionaal als we soms zouden willen geloven. Stemvoorkeur hangt dan ook niet alleen samen met economische motieven.

Het curieuze is de onbeholpen manier waarmee progressief- links het vluchtelingendebat wil framen en deze wijsheid volkomen naast zich neerlegt. Sterker nog: zij laten zich kennen als de grootste tikkentellers in het politieke gezelschap. Zo is het in de argumentatie nu niet een VVD-stem, maar de linkse kiezer die de trom van ‘de BV Nederland’ beroert.

Economisme als progressieve strohalm

Het wekt enige verbazing dat de ‘economische’ argumenten zo veel opgeld doen. Kersvers GroenLinks voorman Jesse Klaver trekt notabene in zijn boek sterk van leer tegen -wat hij noemt- het ‘economisme’. In NRC legt hij die term uit, als “het idee dat alle politieke en maatschappelijke problemen terug te brengen zijn tot een rekensom. Dat het financiële argument altijd doorslaggevend is”.

Toch is het juist zo’n argumentatie die mensen graag gebruiken om te wijzen op de voordelen van het opnemen van vluchtelingen. Misschien is het in een poging tegemoet te komen aan wat zij dénken dat voor opponenten een doorslaggevend punt kan zijn. Uiteraard slaan zij hiermee dan volledig de plank mis: Het is de cultuur, stupid!

Lees verder op ThePostOnline »