De onwaarschijnlijkheid van Interactie: Communicatie in Social Media

Natuurlijk worden er binnen en tussen Social Media netwerken berichten verstuurd. Maar hoe zit het nu met de daadwerkelijke communicatie, welke informatie wordt er daadwerkelijk over gedragen? Daar over bestaat soms nog onzekerheid.

Laat ik direct beginnen met te stellen dat er zeker twijfel mag zijn over welke informatie er nu daadwerkelijk wordt overgedragen, maar ik denk dat belangrijkste wat dit betreft het begrijpen van de werking van de informatie uitwisseling is.

Er is geen reden tot paniek of twijfel aan het nut van Social Media, wel moeten we goed weten wat we er van kunnen verwachten. Informatie uitwisseling loopt namelijk zeker in een dergelijke omgeving niet altijd zoals we misschien zouden denken.

Social Media, is New Media in die zin dat er voor het eerst echte interactie mogelijk is tussen maker en lezer.

Interactieve media klinkt misschien als een marketingterm uit midden jaren ’90, maar is nu pas echt tot wasdom gekomen. En zo is ook de keerzijde tot wasdom gekomen, en het is deze keerzijde die we ook zullen moeten kennen en begrijpen om goed met social media om te kunnen gaan.

Want keer op keer steekt het toch weer de kop op; het probleem met vrienden. Of we nu juist aan het defrienden geslagen zijn of nog zoveel mogelijk contacten proberen te leggen, bijna allemaal stellen we ons de vraag; met wie communiceer ik nu écht?

Wat levert onze poging tot communicatie nu op?

Met zoveel contacten is het soms maar de vraag of elke communicatie die we doen wel iets oplevert.

Bij media zoals twitter is dit probleem extra duidelijk; de tijdlijn waarlangs tweets komen en “gaan”zorgt ervoor dat het medium snel, maar ook vluchtig is.

Kijken je vrienden even niet dan is de kans groot dat op jouw communicatie geen actie volgt, de onwaarschijnlijkheid van een communicatie over en weer neemt zo dus toe.

Het is interessant om te zien dat verschillende bloggers deze ideeën op eenzelfde manier oppakken en de overeenkomst van de eigenschappen van deze nieuwe Social Media met bestaan systeemtheorie over communicatie inzien. Het roept het namelijk vragen op over het sociale karakter van social media, wanneer wordt het eigenlijk ‘gewoon’ een massa medium, waar je daadwerkelijke publiek vaag is en het bereiken van puur een grote hoeveelheid aan mensen ene doel op zich wordt?

Hoewel we met sociale media dus juist de interactie opzoeken is een van de gevaren dus juist dat we die actie op den duur weer gaan verliezen. Zeker “snelle” sociale media die langs een tijdlijn met steeds weer nieuwe berichten komen lopen het gevaar het sociale karakter te verliezen. Natuurlijk ze zijn “connected” in de zin van, veel “vrienden”, maar welke connectie is er echt.

Maak de waarschijnlijkheid van communicatie groter

We weten allemaal dat als je iets schrijft dat waarschijnlijk niet al je contacten het lezen, dus hoeveel followers heb je nu echt op welk moment van de dag?

De manier waarop social media werkt, zeker zoals een medium als twitter, doet de onwaarschijnlijkheid van interactie juist weer toenemen. (Ik zou daar aan toevoegen, procentueel gezien.)

Maar gaat Social Media dan uiteindelijk nergens over? Nee, zo ligt het niet. De uitdaging ligt er natuurlijk juist in de communicatie wel waarschijnlijk te houden of te maken. Juist de vraag naar duidelijke, regelmatige en bruikbare interacties vorm een grote kans. Uiteindelijk zullen de Social Media die echt “social” zijn diegene zijn die er in slagen de vluchtigheid van het medium te vangen.

Het is niet voor niets dat lijstjes ontstaan met gebruikers, mashups van verschillende media om een concreet (gelokaliseerd) event vast te leggen. Het hele bestaan van doorzoekbaarheid en zoekmachines is hier op gebaseerd.

Dat je dit artikel nu leest komt omdat je deze post op allerlei verschillende manieren kunt terugvinden (en hebt gevonden!): de ingangspunten zijn enorm divers.

Succesvolle Social Media is dus vooral niet alleen communiceren en contacten leggen maar vooral de interactieve communicatie tussen actoren waarschijnlijker maken. Met dat begrip zijn we al een heel eind.

Dit artikel verscheen eerder op Bijgespijkerd.nl »