Faber reageert op ophef over cybercrime rapport

Het rapport ‘Phishing, Kinderporno en Advance Fee internet Fraud‘, een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie deed veel stof opwaaien door de conclusies enerzijds en de verklarende woordenlijst anderzijds. Digitale burgerrechten organisatie Bits of Freedom deed al een oproep het rapport af te keuren en Adriaan Andringa schreef vandaag nog op De Jaap over de mogelijke gevolgen van dergelijke profiling. Uiteraard is het dan interessant te horen wat het bureau er zelf over te vertellen heeft.

In een korte reactie verklaart men geenszins de bedoeling te hebben te willen vastleggen welke hypothesen gebruikt zouden moeten worden om mogelijke verdachten aan te merken. Men stelt dat het ten eerste gaat om een stapeling van hypothesen die allereerst vastgesteld zullen moeten worden. “Met elkaar” zal men vast moeten stellen welke hypothesen men het waard vindt te blijven onderzoeken, of welke technisch haalbaar genoeg zijn te onderzoeken. Verantwoordelijk onderzoeksbureau Faber benadrukt dat het hierbij gaat om een stapeling van hypothesen, men wil niet de indruk wekken dat iemand die een bepaald gedrag vertoont als verdachte gekenmerkt kan worden. Lees verder op DeJaap »