HP/DeTijd: Het internet in 2020

Internet móet straks overal zijn. Alles raakt veel meer vervlochten. We spreken in 2020 niet meer over wel of niet online zijn. We zijn dat dan gewoon.

Offline kun je samen een biertje gaan drinken. Dat gaat online niet. Maar ook offline is iedere vriendschap anders. Met die ene vriend ga je altijd naar de kroeg en met de andere naar het theater.

In de internet special van HP/DeTijd, week 16&17, 2010