“Hyves officieel de stem van Nederland”? Dacht van niet!

We hebben weer een knallend persbericht. “Gemiddeld duizend stemmen”, “Gouden standaard”. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Dit bericht over Hyves impliceert dat het nu “natuurlijk” zo is dat de resultaten ook een goede afspiegeling vormen van de opinie van de Nederlandse bevolking. Dat is echter helemaal niet het geval.

“Gemiddeld duizend stemmen, dat is meer dan…”, ja, heel mooi. En dan? Als de stemmers overwegend uit één bepaalde groep komen kun je nog zo hard wegen, maar dan heb je dus met meer stemmers echt niet automatisch een nauwkeuriger (in de dagelijkse zin des woords) onderzoek gedaan dan de “officiële peilingen”.

Wat me op punt twee brengt: de Gouden Standaard. Goed, dan heb je het gewogen zodat je verdeling klopt en je kunt zeggen dat de steekproef representatief is. (Voor wat betreft die kenmerken!) Het blijft echter, zeker met publiek vanaf 1 site, een “non-probability sample” dus mocht u in de war raken en nu denken dat de resultaten te generaliseren zijn naar de Nederlandse bevolking, dan zit u fout. (Dit geldt inderdaad bijna altijd. Goed gezien.)

Niettemin interessant om te zien wat er uitkomt, maar let goed op: raak niet verblind door kreten over aantallen, weging en “representatief” die u willen doen geloven dat de validiteit van het onderzoek duidelijk super is. Dat blijkt hier verder namelijk nergens uit.