Informatiegids Sociologie: Weblogs werden steeds meer een serieuze bezigheid

De status quo handhaven kun je later nog wel eens.

In Informatiegids Sociologie van de Erasmusuniversiteit Rotterdam, voor collegejaar 2013/2014

socioloog-studie-advies