Telegraaflezende Limburgers maken zich te druk?

“Onbehagen concentreert zich bij lageropgeleiden, Telegraaflezers, Limburgers en PVV-stemmers”, het is geen kop van een ledengeld-website, maar een van de bevindingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In het rapport ‘Stemming onbestemd‘ beschrijft het SCP hoe Nederlanders aankijken tegen de samenleving en de politiek. Hiermee wil men nagaan hoe de publieke opinie verschilt tussen verschillende groepen in Nederland en vooral, wat de klachten zijn. Met andere bevindingen – zoals die dat journalisten in het buitenland verbaasd zijn over hoe we in Nederland nu tegen de samenleving aankijken en de constatering dat de publieke opinie in Nederland onbestemd is – zal het rapport niet voor veel beroering zorgen.

De formulering over “Telegraaflezers” zal voor enige beroering zorgen, maar verder sluit ze naadloos aan bij hoe we eigenlijk wel dachten dat het zat. Natuurlijk zal de ene kant denken “zie je wel, dat zijn zij”, de andere ‘kant’ zal zich door dit rapport ironisch genoeg nog meer vervreemd gaan voelen. Lees verder op DeJaap »