Terug naar je maker

Het is dan (inmiddels al een tijdje) zo ver: de actie “Terug naar je maker” is van start gegaan. In de wandelgangen ook wel een “tegenactie” tegen het verzenden van de folder “Evolutie of Schepping? Wat geloof jij?” genoemd. Voor mij is het geen tegenactie, maar simpelweg een terugstuur actie. Initiatief van de terugstuuractie ligt bij Bas Taart, van retecool, waarna er gelukkig zich meer weblogs bij de organisatie aansloten. Via de bekende tamtam mocht ik later ook een beetje meedelen in de organisatievreugd. (Laten we het daar maar even op houden.)

Terug naar je maker

Het gaat mij niet zozeer om het aangaan van de discussie, vandaag zelf nog (toeval?)  een gezellig gesprek gehad met een tweetal christelijke studenten. Maar op de manier waarop juist de discussie gepasseerd wordt door een folder met de eigen visie rond te sturen. Uit het persbericht:

“Een Christelijke fabeltjeskrant. Dat vinden de grote Nederlandse weblogs van de folder ‘Evolutie of Schepping’ van het Actie Comité Schepping. Bovendien vinden ze het uitermate bezwaarlijk dat een religieuze mening opgedrongen wordt tot achter de voordeur. Om een daad te stellen tegen deze anti-evolutiefolder en daarbij mensen uit te nodigen tot logisch nadenken, zijn de weblogs de actie ‘Terug naar je Maker’ gestart.

[..]

Alle opinieblogs die meedoen met de ‘Terug naar je Maker’ staan erom bekend dat reageerders met elkaar in discussie kunnen gaan. Volgens het Actie Comité Schepping is het doel van de anti-evolutiefolder een discussie in gang te zetten. De weblogs vinden dat discussie gevoerd op basis van een fabel geen discussie is en gaan daarom het debat met de initiatiefnemers van de folder niet aan.”

Inderdaad is ook terugsturen dan natuurlijk weer redelijk eenzijdig. Echter helaas zijn al weer de eerste gevallen van ‘kunnen ongelovigen wel een moraal hebben?’ gespot, en het is juist om deze (en andere) redenen dat wij vriendelijk voor de folder willen bedanken. Zelf zal ik hem waarschijnlijk niet ontvangen, ik heb een NEE – JA sticker,  maar mocht u wel tussen uw product propaganda ook dit levensbeschouwlijke stuk vinden; u heeft ook die keuze om te zeggen “nee nu niet”. Een discussie over het onstaan van het leven hoort, zoals de heer Van Helden zal beamen juist ook op school thuis. Maar dit lijkt nu juist níet hetgeen waar de verzender van deze folder op uit is. (Immers: welke godsdienstige overtuigingen worden er in zo’n geval dan naast de wetenschappelijke Evolutietheorie gedoceerd en waarom, om maar iets te noemen.)