C: Tweespraak – Twitter is dood! Toch? (Vakblad van Logeion)

Twitter is dood en het ligt aan u”, beweerde ik. Naar aanleiding van die uitspraak werd ik gevraagd mijn mening over Twitter te geven voor de rubriek Tweespraak in C, het vakblad van Logeion.

En ja, natuurlijk bestaat Twitter nog, maar is Twitter, Twitter nog wel? “Wat maakt het uit?”, denkt u wellicht, en zelf gebruik ik het medium ook nog steeds elke dag. Veel. Maar er is wel wat veranderd, een veelgehoorde klacht, of op ziin minst verzuchting.

gyurka logeion

Je kunt je afvragen of Twitter ooit ‘levend’ is geweest. Uiteindelijk is maar een klein percentage van de mensen er echt actief mee bezig. Dat is een een groot deel van de media- en communicatieprofessionals, dus de invloed is groter dan het aantal deelnemers doet vermoeden.

In C – vakklad van Logeion, nr 05, juni 2016.

Wat moeten we dan nu met Twitter?

U hoeft niets te veranderen. Het verandert wel voor u. Maar laten we er rekening mee houden dat media als Twitter, zelfs Facebook, over een paar jaar wellicht niet meer bestaan. Het is sowieso gevaarlijk om je strategie van één bron af te laten hangen, daar moet je dus in je marcom-planning rekening mee houden.