VPRO Tegenlicht: De Vakbond van Morgen

In de uitzending van VPRO’s Tegenlicht kwam De Coöperatie aan bod. Hoewel we strikt genomen geen vakbond zijn, zijn we wel een verbond van freelancers die proberen om samen een sterkere positie te verkrijgen. De Coöperatie is in opzet en formele zin een coöperatie van freelancers in de journalistiek.

De toekomst is aan de freelancer. Samen werkende journalisten ondersteunen elkaar in De Coöperatie bij verkoop van werk en expertise.

De Coöperatie, 2016

Een fragment uit de uitzending is hier te zien:

Na de uitzending volgt traditiegetrouw een ‘meetup’ waar deelnemers aan de uitzending en het publiek, de kijkers, met elkaar in gesprek gaan. In Pakhuis de Zwijger ging het over “Hoe kunnen de belangen van de werkende mens behartigt worden als zij zich niet meer bij de vakbond aansluiten? Op welke wijze kunnen freelancers zich organiseren?”.