Waar staan we met mobiel onderzoek?

Het is toch een beetje een soort heilige graag van (markt)onderzoek; mobiel onderzoek. En daarmee doel ik dus niet op die mensen met een vragenlijst die je in winkelstraten aanklampen, maar op onderzoeken via je mobiele telefoon.

Er zijn al talloze initiatieven en mogelijkheden ontwikkelt voor mobiel onderzoek, maar het lijkt nog altijd niet heel erg van de grond te komen. Of toch wel?

Het probleem bij mobiel onderzoek, of misschien wel bijna alle mobiele toepassingen lijkt vooralsnog tweeledig; aan de ene kant zijn de onderzoekers en ontwikkelaars soms nog afwachtend, aan de andere kant is er nog steeds een slechts beperkte acceptatie bij de eindgebruiker. De lezers hier nemen wellicht regelmatig de mobiele telefoon ter hand om even wat te internetten, in een bredere groep ligt dit toch anders.

Laten we overigens niet vergeten dat de toekomst er echter wel heel erg zonnig uit ziet: traditioneel internet heeft in de ontwikkelde landen “slechts” een penetratie van 60-70% over de gehele populatie terwijl de mobiele telefoon 90% haalt. De toekomst ziet er dus rooskleurig uit.

Wanneer we echter al deze mensen zouden willen aanspreken dan komen we al gauw op SMS uit: niet de meest ideale informatie om een vragenlijst mee af te werken of welke andere dienst dan ook met langere teksten aan te bieden. Kijken we dan naar mobiel internet dan zien we in de UK slechts 41% van de gebruikers met die mogelijkheid, van wie een 16% ook echt een actieve gebruiker is.

Deze cijfers geven aan dat de tijd wellicht nog niet rijp is voor mobiel onderzoek op een schaal die op het traditionele internet al mogelijk is. Zeker ook niet als we kijken naar de response rates, die beduidend lager lijken te liggen. Moeten we dan afwachten? Het antwoord daarop is volgens mij ook tweeledig.

Ten eerste: Nee we moeten nu starten! Dit is het moment om te starten met mobiele initiatieven, met mobiel onderzoek, met mobiele applicaties in brede zin. Ik gebruik mobiel internet, de lezers hier waarschijnlijk ook; we zijn al minstens in het early adopter stadium, zo niet verder. Dit is het moment om te proberen, je plaats te verwerven en misschien nog eens een keer te struikelen en weer op te staan!

De andere kant van de medialle is uiteraard: Ja; heb geduld, we staan nog in een beginstadium, de acceptatie is nog niet groot genoeg. Wees reëel in wat je mobiel uit zult kunnen voeren. Uiteindelijk zullen we naar mijn mening pas echt van een “mobiel internet 1.0” kunnen spreken als we daar niet meer apart over hoeven te spreken, maar we gewoon “internet” kunnen blijven zeggen.

Dit artikel verscheen eerder op Bijgespijkerd.nl »