Wat zijn ook alweer ‘unieke bezoekers’?

Een vaak gevraagde eenheid om verkeer op een website te meten is het aantal unieke bezoekers. Meestal is dat per maand. De beschuldigingen over ‘fout’ tellen over en weer zijn echter niet van de lucht. De ene meetmethode kan soms minder bezoeken tellen dan de andere, om diverse redenen die we later zullen behandelen. Wel kunnen we alvast makkelijk bedenken wat nu -in principe- het verschil is tussen unieke bezoekers, niet unieke bezoekers en pageviews.

Unieke bezoekers

In de basis zijn de verschillen tussen unieke en niet unieke bezoekers, en pageviews, vrij makkelijk te begrijpen. Toch raken we vaak in de war, door meetmethoden, afwijkingen in de metingen en de aantallen. Het eenvoudigst werkt het als je in kleine aantallen denkt.

In principe:

Een unieke bezoeker is elke afzonderlijke persoon die je website bezocht heeft.

“Ho!”, hoor ik u denken, “Maar als ik vanaf mijn werk en vanaf thuis 1x een website bekijk, dan is dat toch al twee bezoeken?”. Ja, dat klopt. Een ‘uniek bezoek’, dat is stiekem een bezoek vanaf 1 (IP) adres, in de praktijk. Maar laten we het nu niet nog ingewikkelder maken!

Een unieke bezoeker is dus 1 persoon. Maar wat nu als die persoon twee maal uw website heeft bezocht? Dat zijn dan dus twee bezoeken!

Een bezoeker is elke keer dat iemand je website bezoekt.

Het is zo makkelijk, we hebben nu 1 unieke bezoeker, en twee bezoeken (dus 2 ‘niet unieke bezoekers’). Is dat nu ook gelijk aan twee pageviews? Dat hangt er vanaf. Als die ene bezoeker de eerste keer 1 pagina las, en bij het tweede bezoek 3 pagina’s, dan zijn dat dus 4 pageviews.

Een pageview is elke keer dat een ‘pagina’ bekeken is.

Unieke bezoekers, bezoekers en pageviews

In het bovenstaande voorbeeld hebben we nu één iemand die tweemaal de website bezocht heeft, daar de eerste keer 1 pagina las, en de tweede keer 3 pagina’s. Dat geeft ons met 1 bezoeker de volgende statistieken:

1 unieke bezoeker
2 bezoeken/bezoekers
4 pageviews

U snapt waar de moeilijkheid zit: het is veel aantrekkelijker te zeggen dat het bereik “4” is, terwijl er maar 1 bezoeker is geweest. Voor velen is het ‘unieke’ bereik echter veel belangrijker, en dan zullen we dus echt “1” moeten doorgeven in dit voorbeeld.

En wat is dan mijn bereik per maand?

Ik hoor u denken “Dus dan 30x mijn unieke bereik is mijn bereik per maand?”. Te veel mensen tellen alle losse dagen bij elkaar op, of vermenigvuldigen hun unieke bereik per dag om het unieke bereik per maand te berekenen.

Dat kan natuurlijk niet!

De reden is simpel. In ons eerdere voorbeeld hebben we 1 bezoeker, die 2 bezoeken oplevert en 4 pagina’s bezoekt. Stel: deze persoon doet dat elke dag. Is het bereik daarmee ineens 30 unieke bezoekers? Nee, natuurlijk. Het unieke bereik is nog steeds die ene bezoeker. Wel is het aantal (pagina)bezoeken toegenomen, maar niet het aantal bezoeken.

Voor de statistieken in een maand zul je dus uit je tool echt de aantallen voor die maand moeten halen, in plaats van dagstatistieken zomaar op te tellen. Hetzelfde geldt voor jaarstatistieken: de unieke bezoeken per jaar zijn niet die van de afzonderlijke 12 maanden bij elkaar opgeteld.

Dan mag u nu voor uzelf bedenken hoe vaak dit fout gaat, en of dat misschien soms ook opzettelijk zo is. Een goed idee als u ooit advertenties gaat in- of verkopen.